Logo-GP
De Grenspendelaar
GRENSARBEID IN DE EUROPESE UNIE
HET INFORMATIE PORTAAL VOOR WERKNEMERS EN ZELFSTANDIGEN
DIE IN EEN EU-LIDSTAAT WONEN EN IN EEN ANDERE EU-LIDSTAAT WERKEN
Europa
 
Welkom bij de websites

'De Grenspendelaar' - 'Der Grenzpendler' - 'Travailleurs Frontaliers' - 'Cross-Border Workers'

Grensarbeiders treffen op deze webpaginas informatie aan met het oog op hun bijzondere positie.
Via links naar sites van overheden, belastingdienst, instellingen van de Europese Unie, de Euregio’s met hun spreekuren, Eures adviseurs, dienstverleningsinstuten, belangenverenigingen en jurisprudentie, kunnen zij gericht op zoek gaan naar antwoorden op hun vragen.
Voor een overzicht van de informatie rubrieken op de website klik opSite-Map
 
Voor de Nederlandse taal klik op De Grenspendelaar
Für die deutsche Sprache klicken Sie auf Der Grenzpendler
Pour la langue française choisissez Travailleurs Frontaliers
For the English language klick on Cross-Border Workers
De websites 'De Grenspendelaar' - 'Der Grenzpendler' - 'Travailleurs Frontaliers' - 'Cross-Border Workers'
zijn een initiatief van M.C.I. Informatie op Maat.